КАРТА НА САЙТА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО
Съдебен състав /служители/
СЛУЖИТЕЛИ
ДЕКЛАРАЦИИ
 
 
Съдебен администратор - Елена Миланова
 
  Гл. Счетоводител - Христиана Иванова  
СЪДЕБЕН СЪСТАВ
  Съдебен секретар - Елка Станчева  
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  Съдебен секретар - Мариела Караджова  
КОНТАКТИ
  Съдебен секретар - Радина Церовска  
    Съдебен секретар - Радослава Кънева  
   
Деловодител - Силвия Михова
 
    Деловодител - Иванка Славова  
    Деловодител - Георгия Георгиева  
    Деловодител - Наталия Дакова  
   
Призовкар - Иво Минков
 
    Призовкар - Еленка Богданова  
    Архивар - Грета Радойска  
    Куриер - прислужник - Мариана Петрова  
    Куриер - прислужник - Таня Дончева  
   
Шофьор - домакин - Пламен Николов
 
    Работник по поддръжката - монтьор - Стефан Петров  
    Системен администратор - Пламен Пашанков  
       
             
       
Admin Court Gabrovo - Copyright © 2007