КАРТА НА САЙТА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО
Пресцентър
СЪДЕБЕН РАЙОН
ПРЕСЦЕНТЪР
ГАЛЕРИЯ
  21.02.2017г. се проведе годишното отчетно събрание на  
  Административен съд – Габрово. Административният  
СЪДЕБЕН СЪСТАВ
  ръководител представи доклада за дейността на съда за 2017  
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  година, като акцентира върху основни въпроси от  
КОНТАКТИ
  правораздавателната дейност на съда. Разгледани бяха броя и  
    движението на делата, натовареността на съда, резултатите  
    от инстанционния контрол, проведените обучения, кадровата  
    и техническата обезпеченост на съда. На събранието бяха  
    обсъдени и други организационни въпроси със съществено  
    значение за нормалното функциониране на институцията. Гости  
    на събранието бяха господин Георги Чолаков – председател  
    на Върховния административен съд и госпожа Мариника Чернева  
    председател на ІV-то отделение във Върховен административен  
    съд.  
    13.11.2017г. Доклад за извършен одитен ангажимент за даване  
    на увереност ОАУ-1520 в Административен съд-Габрово {инфо}  
    06.07.2015г. Вещи лица {инфо}  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Admin Court Gabrovo - Copyright © 2007