КАРТА НА САЙТА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО
Пресцентър
СЪДЕБЕН РАЙОН
ПРЕСЦЕНТЪР
ГАЛЕРИЯ
  20. С определение № 728 от 08.11.2019 г. по адм.дело  
  № 297/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
СЪДЕБЕН СЪСТАВ
  съдът конституира страните в производството и насрочва делото  
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  за 14.00 часа на 13.11.2019 година.  
КОНТАКТИ
  19. С определение № 727 от 08.11.2019 г. по адм.дело  
    № 288/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът оставя без разглеждане жалбата, подадена  
    от Иван Ганчев Цуцов – кандидат за общински съветник  
    в Община Дряново, издигнат от ПП БДС „Радикали“ против  
    Решение № 116-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна  
    комисия – Дряново, с което са обявени резултатите за избор  
    на общински съветници в Община Дряново. Прекратява  
    производството по адм. дело № 288 по описа на Административен  
   

съд – Габрово за 2019 година.

 
    18. С определение № 725 от 07.11.2019 г. по адм.дело  
    № 298/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът присъединява адм. дело № 298/2019 към  
    адм. дело № 297/2019 за разглеждане в едно производство  
    и издаване на общо решение, като прекратява производството  
    по адм. дело № 298 по описа на Административен съд – Габрово  
    за 2019 година.  
    17. С определение № 724 от 07.11.2019 г. по адм.дело  
    № 291/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът конституира страните в производството и насрочва делото  
    за 14.00 часа на  12.11.2019 година. Указва на страните в срок  
    до 10.00 часа на 11.11.2019 г. да бъдат отстранени указаните  
    нередовности по жалбите.  
    16. С определение № 723 от 07.11.2019 г. по адм.дело  
    № 295/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът присъединява адм. дело № 295/2019 към  
    адм. дело № 291/2019 за разглеждане в едно производство  
    и издаване на общо решение, като прекратява производството  
    по адм. дело № 295 по описа на Административен съд – Габрово  
   

за 2019 година.

 
    15. С определение № 719 от 06.11.2019 г. по адм.дело  
    № 294/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът присъединява адм. дело № 294/2019 към  
    адм. дело № 291/2019 за разглеждане в едно производство  
    и издаване на общо решение, като прекратява производството  
    по адм. дело № 294 по описа на Административен съд – Габрово  
    за 2019 година.  
    14. С определение № 718 от 06.11.2019 г. по адм.дело  
    № 292/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    съдът присъединява адм. дело № 292/2019 към  
    адм. дело № 291/2019 за разглеждане в едно производство  
    и издаване на общо решение, като прекратява производството  
    по адм. дело № 292 по описа на Административен съд – Габрово  
    за 2019 година.  
    13. На 7.11.2019 г. е образувано адм.д. № 298/2019 г. по описа на  
    Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Георги Костадинов Нейков – кандидат за общински  
    съветник в Община Трявна, от регистрираната кандидатска листа  
    на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ срещу Решение № 139-МИ/28.10.2019 г.  
    на Общинска избирателна комисия – Трявна, с което са обявени  
   

резултатите за избор на общински съветници в Община Трявна.

 
    12. На 7.11.2019 г. е образувано адм.д. № 297/2019 г. по описа  
    на Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Корнелия Петрова Мотова – кандидат за общински  
    съветник в Община Трявна, от регистрираната кандидатска листа  
    на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ срещу Решение № 139-МИ/28.10.2019 г.  
    на Общинска избирателна комисия – Трявна, с което са обявени  
   

резултатите за избор на общински съветници в Община Трявна.

 
    11. С определение № 721 от 06.11.2019 г. по адм.дело  
    № 296/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово съдът  
    съдът присъединява адм. дело № 296/2019 към адм. дело  
    № 291/2019 за разглеждане в едно производство и издаване  
    на общо решение, като прекратява производството  
    по адм. дело № 296 по описа на Административен съд – Габрово  
    за 2019 година.  
    10. С определение № 720 от 06.11.2019 г. по адм.дело № 296  
    по описа на Административен съд - Габрово 2019 г. съдът  
    оставя без уважение искането на ПП „ВОЛЯ“ – гр. Варна  
    за спиране на предварителното изпълнение на Решение  
    № 121-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия –  
    Габрово, с което се определят резултатите от изборите  
   

за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г.

 
    9. С определение № 717 от 06.11.2019 г. по адм.дело  
    № 293/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово съдът  
    присъединява адм. дело № 293/2019 към адм. дело № 291/2019  
    за разглеждане в едно производство и издаване на общо  
    решение, като прекратява производството по адм. дело № 293  
   

по описа на Административен съд – Габрово за 2019 година.

 
    8. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 296/2019 г. по описа  
    на Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на ПП „ВОЛЯ“ - Варна срещу  
    Решение № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна  
    комисия – Габрово, с което са обявени резултатите за избор  
   

на общински съветници в Община Габрово.

 
    7. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 295/2019 г. по описа  
   

на Административен съд – Габрово.

 
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Кристина Георгиева Кулева – кандидат  
    за общински съветник в Община Габрово, от регистрираната  
    кандидатска листа на ПП „ВОЛЯ“ срещу  
    Решение № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна  
    комисия – Габрово, с което са обявени резултатите за избор  
   

на общински съветници в Община Габрово.

 
    6. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 294/2019 г. по описа  
    на Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Мария Йорданова Митева – кандидат за общински  
    съветник в Община Габрово, от регистрираната кандидатска  
    листа на ПП „ВОЛЯ“ срещу Решение № 121-МИ/28.10.2019 г.  
    на Общинска избирателна комисия – Габрово, с което са обявени  
   

резултатите за избор на общински съветници в Община Габрово.

 
    5. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 293/2019 г. по описа  
   

на Административен съд – Габрово.

 
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Генади Николаос Цитлакидис – кандидат  
    за общински съветник в Община Габрово, от регистрираната  
    кандидатска листа на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  
    /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/ срещу Решение  
    № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия –  
    Габрово, с което са обявени резултатите за избор на общински  
    съветници в Община Габрово.  
    4. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 292/2019 г. по описа  
    на Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Велислав Христов Василев – кандидат  
    за общински съветник в Община Габрово, от регистрираната  
    кандидатска листа на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  
    /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/ срещу Решение  
    № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия –  
    Габрово, с което са обявени резултатите за избор на общински  
    съветници в Община Габрово.  
    3. На 06.11.2019 г. е образувано адм.д. № 291/2019 г. по описа  
   

на Административен съд – Габрово.

 
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Мариана Димитрова Върбанова – кандидат  
    за общински съветник в Община Габрово, от регистрираната  
    кандидатска листа на Местна коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  
    /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/ срещу Решение  
    № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия –  
    Габрово, с което са обявени резултатите за избор на общински  
   

съветници в Община Габрово.

 
    2. С определение № 716 от 06.11.2019 г. по адм.дело  
    № 288/2019 г. по описа на Административен съд - Габрово  
    жалбата, подадена от Иван Ганчев Цуцов – кандидат за общински  
    съветник в Община Дряново, издигнат от ПП БДС „Радикали“  
    против Решение № 116-МИ/28.10.2019 г. на Общинска  
    избирателна комисия – Дряново, с което са обявени резултатите  
    за избор на общински съветници в Община Дряново, е оставена  
    без движение за изправяне на нередовности.  
    1. На 05.11.2019 г. е образувано адм.д. № 288/2019 г. по описа  
    на Административен съд – Габрово.  
    Производството е по реда на чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс  
    по жалба на Иван Ганчев Цуцов – кандидат за общински съветник  
    в Община Дряново, издигнат от ПП БДС „Радикали“  против  
    Решение № 116-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна  
    комисия – Дряново, с което са обявени резултатите за избор  
    на общински съветници в Община Дряново.  
    06.02.2019г. Бюджет на Административен съд - Габрово  
    публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния  
    бюджет на Република България за 2018г. {инфо}  
    07.01.2019г. Вещи лица {инфо}  
    13.11.2017г. Доклад за извършен одитен ангажимент за даване  
    на увереност ОАУ-1520 в Административен съд-Габрово {инфо}  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Admin Court Gabrovo - Copyright © 2007