КАРТА НА САЙТА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО
Пресцентър
СЪДЕБЕН РАЙОН
ПРЕСЦЕНТЪР
ГАЛЕРИЯ
  23.11.2016г. Административен съд - Габрово, в открито съдебно  
  заседание, разгледа административно дело № 195 по описа  
СЪДЕБЕН СЪСТАВ
  за 2016 година, образувано по жалба против решение № 277  
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  от 11.10.2016 година на Общински съвет Севлиево, прието  
КОНТАКТИ
  по Протокол № 12 от същата дата. Жалбоподателите считат,  
    че обжалваното решение противоречи на обществения интерес  
    на гражданите на Община Севлиево.  
    С въпросното решение Общински съвет Севлиево на основание  
    чл.21 от ЗМСМА е дал съгласие за присъединяване на Община  
    Севлиево към „Асоциация по ВиК” на обособената територия,  
    обслужвана от „ВиК” ООД гр. Габрово.  
    В жалбата и в проведеното съдебно заседание са отправени  
    доказателствени искания от всяка от страните, както и предвид  
    желанието от страна на процесуалния представител  
    на жалбоподателите за запознаване с представените  
    доказателства в съдебното заседание и вземане на отношение  
    от същите, съдът отложи делото и го насрочи за разглеждане  
    на 06.12.2016 година от 10.30 часа.  
    07.01.2016г. Административен съд - Габрово отчете дейността  
    си през 2015г.{инфо} ,{инфо}  
    06.07.2015г. Вещи лица {инфо}  
       
       
       
       
       
       
Admin Court Gabrovo - Copyright © 2007